темы WordPress скачать; полезные заметки для автомобилистов на avto-robot.ru. Изучайте WordPress API на wp-docs.ru.

Иккинчи қисм(47 – параграф, Таваккал этишнинг 3-гача)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

47 – ТАВАККУЛ(ИСЛОМДА ТАВАККАЛ) Имом-и Муҳаммад Ғазолийнинг(раҳматуллоҳи таоло алейҳ), форсийда ёзилган ва 1281 йилда Ҳиндистонда босилган китоби, беш юз саккизинчи саҳифасининг тўртинчи рукни, саккинчи асли айнан таржима қилиниб тубанда келтирилмоқда. Жаноби Ҳаққа яқинлашганлар ўтадиган мақомлардан бири ҳам таваккалдир ва даражаси жуда юксакдир. Бироқ таваккал, ўрганилиши қийин бўлиб, ўта нозик бир масаладир. Таваккал қилиш эса, бундан […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

2-қисм (47-Таваккал этишнинг 3-дан 48-нинг тамомигача).

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

  3 – Зарарлардан сақланишда таваккал: Одамзотиниқўригансабабларорасидаҳамтаъсириқатъибўлганёкитаъсир қилишэҳтимоликўпбўлгансабабларгақарамаслик, уларниташлабюбориштаваккалнингшартигакирмайди.Ўғри кирмаслиги учун уйнинг эшигини ёпиб қўйиш, уни қулфлаш таваккални бузмайди. Қўрқинчли, хавф бор жойларда қуролли юриш, душмандан сақланиш ҳам таваккалга зарарли эмас. Совуқотиб қолмаслик учун кийимни қалинроқ кийиш ҳам таваккални бузмайди. Бироқ, вужуднинг исиши учун, ортиқча каллория ҳосил бўлиши учун, кўп кийиниш билан қишда исиниш каби […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

Иккинчи қисм (49 ва 50 параграфлар)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

  49 – ИРОДА-И ЖУЗЪИЙЯ (ҚЎЛДА БОРИ, маъносини беради). Ирода-и жузъийя рисоласини Муҳаммад Аккармоний (раҳматуллоҳи алейҳ) ёзгандир. Даҳр сурасидаги, ”Сиз фақат Оллоҳу таоло истаганини орзу қилсангиз!” мазмунидаги оят-и каримадан имомимиз Абул – Ҳасан-и Ашъорий (раҳматуллоҳи таоло алейҳ) “Оллоҳу таоло, сизнинг истаганингизни хоҳламагунича, бирор нарса истай олмайсиз”, маъносини чиқаргандилар. Яъни Оллоҳу таоло хоҳламагунича, қул(бандаси), ирода-и жузъийясини […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

Иккинчи қисм (51 ва 52 параграфлар)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

51 – ИККИНЧИ ЖИЛД, 33-чи МАКТУБ Бу мактуб, Муҳаммад Солиҳи Гулобийга ёзилган бўлиб, унда севгилининнг ҳар бир иши, севилиши, ҳатто севгилининг азийятлари, яхшиликларидан янада ширин, тотли бўлиши ва “Ҳамд”нинг, “Шукр”дан яна ортиқ бўлиши билдирилгандир. Оллоҳу таолога ҳамд бўлсин. Унинг севган бандаларига салом бўлсин! Қимматли қардошим Муҳаммад Солиҳ! Билингизки, севилган, севганнинг кўз олдида, ҳатто аслида ҳам, […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

Иккинчи қисм (53 – 59 параграфлар)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

  53 – ЖИН ҲАҚИДА БИЛИМ(МАЪЛУМОТ) Тубанда келтириладиганлар, Усмонли подишоҳларининг ўттиз олтинчиси, охиргиси султон Муҳаммад Ваҳийдаддийн хон (раҳматуллоҳи таоло алейҳ) замонида, мадрасатулмутаҳассисида тасаввуф мударриси бўлган саййид Абдулҳакийм афандининг (раҳматуллоҳи алейҳ) “Кашкул” номли китобидан олинди. Кашкул босилмагандир. Жин борми, дея сўраганларга тезда жавоб бериш ижоб этилади. Чунки жиннинг борлигида шубҳа қилиш жуда ёмон бир ҳолдир. Ислом […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

Иккинчи қисм (60-67 параграфлар)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

 60 – УЧИНЧИ ЖИЛД, 86-чи МАКТУБ Бу мактуб, Дарвиш Ҳабийб Ҳодим учун ёзилгандир. Унда Ҳориқа(ҳориқа – имконлардан ташқарида, одам зоти ҳайратда қоларлик ҳодиса, мўъжиза)ларнинг, кароматларнинг кўп ёки оз бўлишининг сабаби билдирилади.  Мубоҳларнинг фудулига, яъни уларнинг кўпига берилиш, кароматнинг камайишига сабаб бўлади. Айниқса, шубҳалиларга улашиб, Оллоҳ Ўзи сақласин, у ерлардан ҳаромларга ҳам яқинлашилса, каромат ва ҳориқалар […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

Иккинчи қисм (68 – 73 параграфлар, қисмнинг охири)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

68 – УЧИНЧИ ЖИЛД, 39-чи МАКТУБ Бу мактуб, Мавлоно Муҳаммад Содиқ Кашмирийга ёзилган бўлиб, унда тасаввуфчиларнинг (Илм-ул яқийн) билимлари ва қадимги юнон фалсафачиларининг (Илм-ул яқийн) билимлари орасидаги фарқлар изоҳланади. Оллоҳу таолога ҳамд бўлсин! Унинг танлаган бандаларига салом бўлсин! Тасаввуфчиларга кўра, “Илм-ул яқийн” дейиш, асардан муассирни(бажарганни), яъни ишни кўриб, уни қилганни англаб олишдир. Қадимги юнон фалсафачилари, […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

Учинчи қисмнинг боши (1-3 параграфлар)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

У Ч У Н Ч И Н Ч И Қ И С М 1 – ИККИНЧИ ЖИЛД, 23-чи МАКТУБ  Бу мактуб, устоз Муҳаммад Боқий Биллоҳнинг (қуддиса сирруҳ) ўғли Хўжа Муҳаммад Абдуллоҳга (салламаҳуллоҳу ва абқоҳу ва авсолаҳу ило ғояти мо ятаманноҳу) ёзилган бўлиб, унда ишнинг боши, суннат–и санийяга ёпишиш ва бидъатдан қочиш бўлганлиги ва сайр билдирилмоқдадир. […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

Учинчи қисм (4 – параграф)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

4 – БАЙЪ ВА ШИРО (СОТИШ ВА СОТИБ ОЛИШ) Одамлар бир-бирларига муҳтож бўлиб, биргаликда яшашга маҳкумдирлар. Байъ ва широ бўлмасайди, ер юзида низом ҳам бўлмасди. Исломийятда байъ ва широ, арз ва талаб асосида юритилади. Исломийят фард(шахс, фуқаро)нинг иқтисодий ҳурриятига ҳурмат кўрсатади. Шахсий ташаббусларга ва сармояга алоҳида аҳамият беради. Оллоҳу таоло амр қилган бу шаклдаги тижорат […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...

Учинчи қисм (5 – 8 параграфлар)

Муаллиф: admin Сана: May 12, 2010

5 – ОЛИБ БЕРИШДА(Савдо-сотиқда) МУХАЙЯРЛИК Бойиъ ёки муштарининг савдо-сотиқда келишилган англашмалардан воз кечиш ҳақига ”Мухайяр бўлиш” дейилади. Мухайярлик, саҳиҳ ва фосид байъларда жоиз бўлиб, уч турлидир: 1 – Савдолашаётганда мухайяр бўлишни шарт қилиб қўйишдир. Бундай мухайярлик уч кундан кўп вақт бўлолмайди. Бу муддат айтилмаган бўлса, мухайяриликка ҳақ қолмайди. Имомайнга кўра, муддат аниқ белгиланиш шарти билан […]

Давоми... Рукнлар: Тўла илмиҳол ...